Det tabte paradis


Så sendte Gud Herren dem ud af Edens have til at dyrke agerjorden, som de var taget af. Han jog mennesket ud, og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. 1. Mosebog kapitel 3 vers 23-24.

Bibelen siger ikke noget om, hvordan Adam og Eva havde det, da de var blevet jaget ud af Edens have. Ofte kalder vi Edens have for paradiset. Måske har de sørget. Måske har de bebrejdet sig selv, at de spiste af træets frugt. Og de har helt sikkert ønsket sig tilbage til paradiset igen.

Det paradis, de havde mistet, var et perfekt sted. Nu var de blevet forvist og måtte leve et uperfekt liv på et uperfekt sted. Og de vidste, at de skulle dø, før de kunne komme i paradiset igen.

Vi kan som mennesker nogle gange opleve, at vi mister noget. Måske mister vi det for en tid, måske mister vi det for altid. Det kan skyldes besættelse af en fremmed magt. Det kan skyldes, at nogen lukker af for nødvendige goder. Det kan skyldes forhold på finansmarkederne. Det kan skyldes en pandemi.

Når vi oplever, at vi mister noget, længes vi tilbage mod tiden før. Vi ser tiden før i et rosenrødt skær. Ja vi kan vist godt kalde det for et paradisisk skær. Vi ønsker os tilbage til tiden før. Da glemmer vi, at det, vi har mistet, på ingen måde var perfekt. I modsætning til det paradis, som Adam og Eva mistede.

Sammen med Adam og Eva har vi mistet det perfekte paradis. Selv om det er svært at forstå det, så er det meget mere alvorligt end det, vi kan miste, når vi oplever forskellige slags kriser. Og vi ønsker os jo tilbage, selv om det, vi har mistet, var uperfekt. Det glemmer vi let, når vi står i situationen.

Vi mennesker mistede paradiset på grund af synd. Vi valgte synden i stedet for det rene liv hos Gud. Derfor blev vi forvist fra paradiset. Hvis vi skal have paradiset tilbage, må synden væk. Men vi kan ikke selv få synden væk. Den ligger så dybt i os, at vi hverken kan blive synden kvit eller gøre det onde godt igen.

Gud vil give os paradiset igen. Ikke fordi vi har fortjent det, men fordi han er nådig og barmhjertig. Det kan ikke ske ved, at han giver synden og ondskaben adgang til paradiset. Og det ville være forfærdeligt, hvis ondskab og synd aldrig ville få en ende. Da ville paradiset ikke blive et paradis. For paradiset er det sted, hvor godhed og fred hersker.

Gud vil give dig paradiset igen. Han har sendt en gave til dig. Jesus blod renser for al synd. Det kan også rense dig. Du kan afvise at tage imod gaven. Du kan afvise Jesus, men uden ham kommer du ikke i paradis. Det er Jesus, der er adgangsbilletten til det perfekte paradis. Han vil også være din adgangsbillet.

Af Hans Iversen


Del siden