Uhelbredeligt syg


Vi ville helbrede Babylon, men den lod sig ikke helbrede. Forlad den, lad os gå hver til sit land! Dommen over den når til himlen og hæver sig til skyerne. Herren lod vor ret bryde frem. Kom, lad os fortælle på Zion om Herren vor Guds gerning! Jeremias' Bog kapitel 51 vers 9-10.

At være uhelbredeligt syg. Det er noget at det værste, vi som mennesker kan forestille os. Måske nægter vi at se virkeligheden i øjnene, hvis det er vores situation.

Bibelordet her siger noget om uhelbredelig sygdom. Men det er noget helt andet, end det vi normalt forstår ved sygdom. Der tales om synd. Og synd er meget mere, end at vi ikke overholder vores slankekur. Synd er, at vi gør alt det, som Gud ikke vil. Synd er også, at vi ikke gør det, som Gud vil, vi skal gøre.

Når Bibelen taler om Babylon, så taler den om et geografisk område. Det ligger i det nuværende Irak. Men der ligger noget mere i det. Der tales om alle mennesker, der er under Djævelens herredømme. Det er der, hvor synden hersker. Du må se i øjnene, at hvis du ikke er under Guds herredømme, så er du under syndens og Djævelens herredømme.

I de to bibelvers her hører vi Guds kald. Guds kald til omvendelse. Gud kalder dig til at forlade Djævelens rige. Gud kalder dig til at tage imod indbydelsen til at gå ind i Guds rige. Det er Guds kald til ikke at blive der, hvor du går fortabt. Det er Guds kald til at blive frelst.

Gud vil ikke, at du skal gå fortabt. Gud vil frelse dig. Du kan ikke frelse dig selv. Du kan ikke holde op med at synde mod Gud. Når du læser hans lov, må du indse, at du aldrig kan få det til at lykkes.

Da må du indse, at du ikke selv har ret til at blive frelst. Så må du læse det glade budskab, evangeliet i bibelversene. Herren lod vor ret bryde frem. Den ret, du ikke selv kan skaffe dig, vil Gud give dig. Hvordan kan det lade sig gøre? Gud sendte sin søn, han sendte Jesus herned til jorden. Han levede syndfrit på denne jord. Det gjorde han i stedet for dig.

Jesus betalte for din synd. Det kostede hans blod. Han måtte dø på korset på grund af din synd. Det gjorde han, for at du kunne blive frelst.

Sådan er Guds gerning. Du var uhelbredeligt syg. Du fortjente at dø for evigt på grund af din synd. Gud vil redde dig. Han vil tage dig ind i sit rige. Allerede mens du lever her på jorden, får du lov til at tilhøre Guds rige. Jesus har frelst dig, da han betalte for dine synder.

Af Hans Iversen


Del siden